VÕSUPERE RAAMATUKOGU 2022. AASTA PERIOODIKA

Virumaa Teataja
Maaleht
Eesti Ekspress
Eesti Naine
Tiiu
Kroonika
Tervis Pluss
Maakodu
Pere ja Kodu
Eesti Ajalugu
Imeline Ajalugu
Kodukiri + Aed + Suvekodu
Pööning
Naisteleht. Müstika
Looming
Täheke

Võsupere haruraamatukogu aastaaruanne:

2018, 2019


Võsupere raamatukogu asub Lääne-Virumaal Haljala vallas. Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on 13 küla (Aasumetsa, Eru, Ilumäe, Joandu, Metsanurga, Muike, Palmse, Sakussaare, Tõugu, Uusküla, Vatku, Võhma, Võsupere).


AJALUGU

Võsupere raamatukogu on 1906. aastal loodud Võhma raamatukogu järeltulija, mis asutati 1906. aastal (puudub dokument) kooliõpetaja Lennamaa algatusel ja asukohaks sai Palmse Ministeeriumi kool Võhma külas. Esimeseks laenutajaks oli Juljus Koot. 1908. aastal asutati Haridusselts ja raamatukogu anti üle Haridusseltsile.

1911.aastast asus raamatukogu Palmse Priitahtlike Tulekustutajate Seltsi majas Võhma külas. Raamatuid oli sellel ajal kogus umbes 300 eksemplari.

Vahepealsed andmed raamatukogu kohta puuduvad, sest Palmse valla arhiiv põles ära. 15. oktoobril 1944. aastal viidi raamatukogu Võhma Rahvamaja vastas asuvasse eramajja, kus raamatukogu asus 1989. aasta juulini.

1951. aastal oli kogus 2304 raamatut ja lugejaid oli 180 neist 49 last. 50ndatel aastatel tegutsesid rändraamatukogud Uuskülas, Vatkus ja Tõugul. 1961. aastaks oli kogus juba 6873 raamatut ja lugejaid 210.

1987. aasta algusest jäi raamatukogu ilma töötajata ning majja murti sisse, raamatud loobiti laiali ja olukord oli väga halb. Sama aasta oktoobrist asus tööle Laura Pääbus, kes hakkas fondi korrastama ja võlgnikelt raamatuid tagasi nõudma. 1988. aasta lõpuks oli raamatukogu fondis 7345 raamatut, aasta jooksul muretseti juurde 230 raamatut. Lugejaid oli 1988. aastal 166.

1989. aasta juulis koliti raamatukogu Võsupere külasse korrusmaja keldrisse, kus enne asus kolhoosi söökla. Selleks ajaks oli Võsupere küla muutunud Ilumäe kolhoosi keskuseks. Ehitatud oli neli kortermaja 52 korteriga ja 6 ühepere elamut, külasses oli kolitud ka Ilumäe kolhoosi kontor. Võhmale jäi tegutsema laenutuspunkt korra kuus.                                                                                                                          

Keldri ruumid osutusid aga niisketeks ja külmadeks ning ei sobinud raamatukogule. Peale kolhoosi lagunemist, kui kortereid hakati erastama, ostis vald kortermajja 4- toalise korteri, mis remondi käigus raamatukogule sobivaks kohandati. 1998. aasta lõpul kolis raamatukogu remonditud korterisse. Raamatukogu sai ametlikult uue nimetuse VÕSUPERE RAAMATUKOGU.             

2003. aastal saadi riigilt kasutatud arvuti ja printer. Avati avalik internetipunkt. 2004. aasta mais lahkus töölt Laura Pääbus, kes oli töötanud sellel kohal 17 aastat. Korraldati konkurss uue töötaja leidmiseks, kuid uus raamatukoguhoidja kutsuti kolme kuu pärast vallavalitsusse raamatupidajaks. 2004. aasta novembrist asus raamatukogus tööle Aili Raudla.

2007. aastal osteti uus arvuti ja raamatukoguprogrammi URRAM kasutusõigus. Algas fondi sisestamine elektronkataloogi, mis kestis veel 2008. aastal, seejärel alustati elektroonilise laenutamisega. Tänu fondi sisestamisele URRAM- isse saadi fond korda.

2011. aasta septembris valmis Võsupere lasteaed-raamatukogu-külakeskuse uus hoone. Raamatukogu sai lõpuks ometi hea valgusega ja sooja ruumi.

2018. aastal viidi raamatukogus läbi inventuur, mida polnud tehtud 14 aastat. 2018. aasta 1. augustil kadus eraldi asutusena Võsupere raamatukogu ja läks Haljala Vallaraamatukogu juhtimise alla, muutudes Võsupere haruraamatukoguks.

 

More forecasts: Wetter nächsten 21 tage