Haljala Vallaraamatukogu nõukogu

  • Merike Hunt
  • Lea Lehtmets
  • Külli Heinla
  • Katrin Vaheoja
  • Epp Orgmets

Raamatukogu nõukogu on nõuandev kogu, mis on moodustatud juhataja nõustamiseks raamatukogu teeninduse korraldamisel ja raamatukogu tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel ning volikogule ja vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks raamatukogu teeninduse korraldamise kohta.

Nõukogul on vähemalt 3 liiget. Nõukogu liikmed määrab vallavalitsus neljaks aastaks.