• Katrin Vaheoja
  • Kaili Õunapuu-Seidelberg
  • Helli Urmet
  • Urmas Osila
  • Veiko Veiert

Raamatukogu nõukogu on nõuandev kogu, mis on moodustatud direktori nõustamiseks raamatukogu teeninduse korraldamisel ja raamatukogu tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel ning volikogule ja vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks raamatukogu teeninduse korraldamise kohta.

Nõukogul on vähemalt 3 liiget. Nõukogu liikmed määrab vallavalitsus neljaks aastaks.

 

More forecasts: Wetter nächsten 21 tage